นโยบายบริษัทด้านการบริหารคุณภาพ

และความปลอดภัยอาหาร

บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน จำกัด (ธุรกิจไอศกรีม)

“ มุ่งมั่นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัย

สอดคล้องกับกฎหมาย ปฏิบัติตามระบบมาตรฐานสากล

และเคร่งครัดต่อบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม

พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า ”

ช่องทางการติดตามข่าวสารของเรา


สำหรับพนักงานภายในบริษัท
ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารทางอีเมล